Sufihuset var indviet 2003, og er etableret på baggrund af en pålidelig islamisk mystikker tradition, sufisme. Formålet er at fremme og motivere folk nærmere hjertesvidenskab.

Selvom det metafysiske videnskab kan være uklar, er hjertesvidenskab ligeså ægte som det rationelle videnskab. Dog, at forklar dette videnskab i genkendelige terminologier, er både udfordrende og indviklet. Herunder er hjertesvidenskab ikke blot en teologisk, filosofisk eller psykologisk studie, da det indeholder meget mere. Selvom aspekterne resonerer i det naturvidenskabelige som astrofysik og subatomar fysik, er det ikke heller ikke det.

Nutidensmenneske lægger hele sin tro på hvad den ser og rører ved, dog eksistere der meget som man hverken kan opspore eller opfatte ved syn eller ved at røre. Det gøre mange fjernt fra den egentlige virkelighed, og endda ofte forvirret med den tilsyneladende virkelighed. At realisere ens identitet i den store kosmos, er svaret måske at tilnærme hjertesvidenskab. Tilnærmelsen er simple og udvidende, da det er en vej til at forbedre ens forhold til både det kendte og ukendte. Ifølge traditionen udtalte budbringeren Muhammed, fred og velsignelse være med ham og hans familie, at:

Alt i denne Dunya (den materielle verden) er uden særlig værdi, bortset fra tre ting:

1. At lære om sager som er livsvigtige
2. At undervise i sager som er livsvigtige
3. At ihukomme Gud, Zikr’ullah

Så vi byder velkommen til alle som henvender sig til Sufihuset for at udforske hjertesvidenskab.


Vejen til Sufihuset, Gedser 2007

Sufihuset er beliggende nær Gedser på Falster. Sufihuset tilhører den verdensomspændende organisation World Sufi Foundation, som blandt andet er en almennyttig velgørenheds og uddannelses organisation. Årlig afholder vi også en international sufi konference.

Hvis du ønsker yderligere information må vi bede dig om at skrive til info@wsf.dk